Integritetspolicy

Akzo Nobel Group of Companies (Akzo Nobel) (som kommer att betecknas som “Vi”) ser det som vår uppgift att skydda och respektera din integritet.
Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor och andra dokument som vi hänvisar till) ligger till grund för hur vi hanterar dina personuppgifter. Var vänlig och läs nedanstående text noggrant för att förstå vår praxis och hantering av personliga uppgifter.

VILKEN TYP AV INORMATION KAN VI SAMLA IN OM DIG?

Vi kan samla in och använda följande uppgifter om Dig:

•Information som Du tillhandahåller eller tidigare tillhandahållit när Du fyller i formulär på vår webbsajt och genom alla interaktiva funktioner (vår webbsajt). Häri inkluderas information som Du lämnar när Du registrerar Dig på sajten, prenumererar på någon av våra tjänster, skickar och lägger upp material eller efterfrågar ytterligare tjänster. Vi kan också komma att be om dina uppgifter när Du deltar i en tävling eller marknadsföring som vi sponsrar samt vid felrapportering som gäller vår webbsajt.
•Om Du kontaktar oss kan vi spara korrespondensen och den information den innehåller
•Vi kan be Dig att fylla i enkäter som vi använder i undersökningssyfte men det är frivilligt att svara på enkäterna.
•Detaljer angående din navigering på vår webbsajt som inkluderar, men inte begränsas till, trafikdata, lokalisering, weblog och andra kommunikationsuppgifter, oavsett om det är nödvändigt för våra faktureringssyften eller inte, samt de resurser Du har tillgång till.

ANVÄNDNING AV IP-ADRESSER OCH COOKIES

Vi kan samla in information om din dator såsom IP-adress, operativsystem, och webbläsare för systemadministration och för att rapportera information till våra annonsörer. Denna information är inte personligt identifierbar utan är endast statistiska uppgifter om våra användares webbläsaraktiviteter. Av samma skäl kan vi hämta information om dina allmäna internetvanor genom att använda cookies som lagras på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbsajt och att ge en mer personanpassad service. Med hjälp av cookies kan vi:

•Beräkna antalet besökare och användarmönster.
•Lagra information om dina intressen och på så sätt anpassa vår webbsajt efter dina preferenser.
•Förkorta din söktid.
•Känna igen Dig när Du besöker vår webbsajt.

När Du använder vår webbsajt godkänner Du automatiskt vårt användande av cookies. Du kan dock via datorns inställningar välja att inte acceptera cookies. Detta kan dock innebära att du inte har tillgång till vissa delar av vår webbsajt. Om Du inte har valt att inte acceptera cookies kommer vårt system automatiskt att lagra cookies på din hårddisk när Du besöker vår webbsajt.

Märk väl att vi inte har någon kontroll de cookies som våra eventuella annonsörer använder.

SÅ LAGRAR VI PERSONLIGA UPPGIFTER

De personliga uppgifter som vi samlar in om Dig kan överföras och lagras på servrar utanför EES-området. Informationen kan också användas av personal som arbetar för oss utanför EES, av något av våra gruppföretag eller av marknadsföringsbyråer eller andra leverantörer (direkt eller indirekt). När Du lämnar personliga uppgifter godkänner Du automatiskt denna överföring, lagring och användning. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med säkerhet och i enlighet med denna integritetspolicy.

Överföring, lagring och användning av personliga uppgifter som hämtats in genom denna webbsajt skyddas med hjälp av gällande tekniska medel. Tyvärr är aldrig spridning av information på Internet helt och hållet säker. Även om vi kommer att göra allt vi kan för att skydda dina personliga uppgifter kan vi inte garantera ett fullgott skydd av de uppgifter som förs över till vår webbsajt; all överföring sker därför på egen risk. Så fort vi har mottagit dina uppgifter kommer vi att vidta alla säkerhetsåtgärder för att hindra otillåten tillgång till informationen.

SÅ ANVÄNDS DIN INFORMATION

Vi använder dina uppgifter på följande vis:

•För att säkerställa att innehållet på vår webbsajt når Dig och din dator på det mest effektiva viset.
•För att kontakta Dig i operativa och tekniska ärenden rörande din användning av vår webbsajt (och i marknadsföringssyfte (vilket inkluderar men inte begränsas till) Akzo Nobels varor och tjänster ))
•För att genomföra de åtaganden som vi genom kontrakt med Dig har förbundit oss till att genomföra.
•För att Du ska kunna ta del av våra interaktiva tjänster när Du vill.
•För att informera Dig om förändringar rörande våra tjänster.
•(I aggregerad, anonym form) för att föra över information till våra gruppföretag eller tredje parts marknadsföringsdatabas i analyssyfte.

UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Vi kan lämna ut dina personliga uppgifter till samtliga gruppmedlemmar, vilket innebär våra dotterbolag, vårt huvudföretag och dess underbolag.

Vi kan lämna ut din information direkt eller indirekt till tredje part:

•När vi vänder oss till tredje part för att utveckla, och/eller underhålla webbsajten och/eller tillhandahålla annonser/marknadsföring och/eller hosting eller andra tekniska tjänster.
•Om vi skulle sälja eller köpa en verksamhet eller tillgångar, i vilket fall vi kan lämna ut dina personliga uppgifter till säljaren eller köparen av verksamheten/tillgångarna.
•Om vi eller alla våra tillgångar förvärvas av tredje part i vilket fall personliga uppgifter som vi innehar och vilka lyder under denna integritetspolicy är en av det tillgångar som överförs.
•Om vi enligt lag blir skyldiga att lämna ut eller dela dina personliga uppgifter, eller om så krävs för att uppfylla våra användarvillkor eller andra avtal; eller om så krävs för att skydda vår, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inbegriper utbyte av information med andra företag om syftet är att förhindra bedrägeri och minska kreditrisken.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte använda dina personliga uppgifter i marknadsföringssyfte. Vi underrättar vanligtvis Dig (innan vi hämtar dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda uppgifterna i sådant syfte eller om vi avser att överlämna uppgifterna till tredje part i sådant syfte, i vart fall utanför omfattningen av din användning av vår webbsajt. Du kan då förhindra att sådan användning av dina uppgifter sker genom att kryssa i rutor i de formulär som vi använder för att samla in dina personliga uppgifter.

Vår webbsajt innehåller ibland länkar till och från våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om Du via en länk på vår webbsajt besöker någon av dessa sajter så var medveten om att var sajt har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar på oss något ansvar eller någon skyldighet för någon annan webbsajts policy. Var vänlig och läs alltid igenom integritetspolicyn innan Du överlämnar dina personliga uppgifter till en sajt.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Alla eventuella framtida ändringar i vår integritetspolicy kommer att anslås på denna sida och om det är lämpligt kommer vi även att underrätta Dig via e-mail.

KONTAKT

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och förfrågningar gällande denna integritetspolicy, samt förfrågningar gällande tillgång till den information vi har om Dig. Vi ber Dig i så fall att vända Dig till oss.
.